Usep Kurniadi

Pegiat literasi

Robby Maulana Zulkarnaen

Bakti ku bukti

Tah Sora Bedug Batur

Posted by

Tah sora bedug batur tanda geus maghrib

Geus nitah reureuh ulin ngajak ka masjid

Beulah kulon hibar layung

Ngajak muji ka yang agung

Yu batur-batur geuwat geura warudu

Bisi tinggaleun shalat nu lima waktu

Tong campoleh tong talobeh

Bisina kaburu paeh

Tah sora bedug batur tanda geus subuh

Geuwat geura harudang geura saringkil

Beuleubat ti beulah wetan

Ngajak muji ka pangeran

Tah sora bedug batur tanda geus maghrib

Geus nitah reureuh ulin ngajak ka masjid

Beulah kulon hibar layung

Ngajak muji ka yang agung

Yu batur-batur geuwat geura warudu

Bisi tinggaleun shalat nu lima waktu

Tong campoleh tong talobeh

Bisina kaburu paeh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *