Usep Kurniadi

Pegiat literasi

Robby Maulana Zulkarnaen

Bakti ku bukti

GAUR KI BUYUT

Posted by

Oesep Kurniadi

Lain ceuk Bujangga Manik nu mapay jawadwipa nepi ka Indrakila

Lain beja ti Seuweukarma nu ngahyang di Arileu Saung Galah

Lain carita ti Niskala nu meungkeut Sunda jadi sageugeus

Lain, lain euceuk, lain beja, komo ukur carita

Sunda boga komara, nyaliara dina getih manusa linuhung

Manusa unggul nu kapatri ku kujang liang hiji

Nya aing, nya maneh, nu nitih alip jayaning srangenge

Ngebrak caang di buana panca tengah

Mapay gurat tapak silih wawangi sanajan ukur kari ruhakna

Ninggang mangsa … boa, boa poe ayeuna

Bakal ngagedur … awor jeung gaur Ki Buyut Pajajaran!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *